Kvantitativní alokace aktivNa základě matematického modelu alokace podle Infangera pracuje Gutmann při kvantitativním rozložení aktiv se dvěma modely: s kvantitativním modelem a se zajišťovacím modelem. Zabývají se zejména optimalizací podstupovaného rizika a definicí maximálního potenciálu poklesu. Investiční majetek se přitom dělí podle faktorů výběru na jednotlivé třídy majetku, jako jsou dluhopisy, akcie, alternativní investice a hotovost.

Fundamentální alokace aktivFundamentální alokace aktiv je založena na rozhodnutích, která vyplývají z názoru společnosti Gutmann. Podstatné parametry pro ně představují mikro- a makroekonomické faktory, vlastní indikátory konjunktury, jakož i zapojení externích výzkumných partnerů. Společnost Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft tak průběžně sleduje a vyhodnocuje spektrum, které se pohybuje od analýzy bilance společností zapsaných na burze až po národohospodářské analýzy.

Trvalá udržitelnostGlobální vývoj ekologického, sociálního nebo etického druhu je relevantní také pro kapitálové investice. Proto se osvědčený investiční proces společnosti Gutmann doplňuje o ta kritéria, která riziko investice chápou komplexněji. Fondy udržitelného rozvoje Gutmann investují výlučně do emitentů, kteří se vyznačují ekologicky a sociálně vstřícnou politikou a jsou nositeli rakouské ekologické značky.

Výběr dluhopisůExpertiza v oblasti řízení dluhopisů zahrnuje dluhopisové fondy s různým složením jednotlivých titulů i střešních fondů, primárně v segmentu evropských obligací v oblasti Investment-Grade. Příznačný pro přístup společnosti Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft je pokus udržet díky prozíravému jednání malou četnost konverze, a přesto diverzifikovaně využívat šancí.

Výběr akciíPři řízení akciových fondů sleduje společnost Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft aktivní, dlouhodobě orientované a fundamentálně zaměřené investování. Pro výběr investic byly vytvořeny vlastní bilanční a hodnotící modely, k průběžné kontrole se využívají sektoroví analytici, investoři a samotný podnikový management. Vedle co nejlepší výnosnosti je cílem udržet riziko v rozumné míře.

Administrace fonduDlouholetá expertiza, otevřená architektura řízení portfolií a úzká spolupráce s externími správci majetku činí z administrace fondů ústřední prvek nabídky služeb společnosti Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft. Ke komplexní nabídce patří navíc struktura fondu přizpůsobená klientovi, doprovodná kontrola kvality prováděná risk managementem a individuální podávání zpráv prostřednictvím on-line reportingu.