Výběr akcií

V popředí komplexního pohledu na řízení akciových fondů stojí jednotlivé podniky a jejich dlouhodobý vývoj, ale také makroekonomické a politické prostředí. Společnost Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft přitom sleduje aktivní, dlouhodobě orientované a fundamentálně zaměřené investování.

Při volbě investice sází společnost Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft na obsáhlou kvalitativní a kvantitativní analýzu podniku. Zkoumají se přitom fundamentální kvality příslušných obchodních modelů a na jejich základě se vypracovávají bilanční a hodnotící modely.

Velký význam přitom má pravidelný, osobní kontakt s vedením podniků, do nichž se investuje. Pravidelná setkání s předními sektorovými analytiky a účast na konferencích investorů přinášejí dodatečné informace, které ovlivňují výběr.

Jasným cílem není jenom dosažení co nejlepší výnosnosti, ale také trvalé udržení rizika v rozumné míře. Těžištěm investičního světa jsou přitom globální dividendové papíry, evropské akcie a zejména investování ve střední a východní Evropě.