Výběr dluhopisů

Dluhopisový tým kapitálové investiční akciové společnosti spravuje dluhopisové fondy s různým složením jednotlivých titulů i střešních fondů. Expertiza v oblasti řízení dluhopisů je zaměřena na segment evropských dluhopisů v oblasti Investment-Grade. Kromě toho vytváří vlastní řešení fondů pro oblast střední a východní Evropy. Správa portfolia se řídí podle odhadu vývoje úroků a bonity.
Realizace těchto odhadů se ve fondech projevuje především výběrem emitentů a taktickou rotací v různých dluhopisových sektorech. Příznačný pro přístup společnosti Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft je pokus udržet díky prozíravému jednání malou četnost konverze, a přesto diverzifikovaně využívat šancí. V oblasti střešních fondů se vlastní a cizí dluhopisové fondy sestavují tak, aby mohly efektivně a úspěšně pokrýt široký segment portfolia klienta. Do tohoto procesu se zahrnují všechny složky dluhopisového světa.