Administrace fondu

Vedle klasického řízení fondů tvoří administrace fondů podstatnou část spektra služeb společnosti Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft. Díky úzké spolupráci s externími správci majetku a otevřené architektuře řízení portfolia, která byla zavedena v polovině 90. let, se Bank Gutmann opírá o dlouholetou expertizu. Ta je navíc rozhodující pro úspěšnou spolupráci s vybranými mezinárodně uznávanými odborníky na řízení portfolií pod dohledem společnosti Bank Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft.

Činnost depozitní banky spojená s administrací fondů je zcela automatizovaně prováděna mateřskou společností Bank Gutmann AG. Gutmann v této oblasti patří k předním centrům pro technickou vypořádání a úschovu cenných papírů v Rakousku.

Poskytováním tohoto obsáhlého spektra administrativních činností dostávají vybraní partneři v oblasti financí, privátní a institucionální klienti rychle a z jedné ruky „obaly fondů“, včetně administrativních služeb, které jsou s tím spojené. Zásadními stavebními kameny komplexních administrativních služeb jsou struktura fondu přizpůsobená klientovi, průvodní kontrola kvality prováděná risk managementem a reportovací on-line systém Gutmann Online Reporting a Fondsservice, který je klientům k dispozici.

Struktura fondu


Dlouholetá zkušenost pracovníků v kombinaci s horizontální sítí vedoucích pracovníků zapojených do projektů fondů zaručuje podnikatelskou a flexibilní službu s důslednou průvodní kontrolou kvality. Společnost Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft podporuje investory jak při optimální úpravě relevantních dokumentů fondu a smluv, tak při tvorbě směrnic fondu pro investování, přizpůsobených jejich potřebám. Těžiště spočívá v koordinaci různých zapojených partnerů, zejména manažerů fondů, poradců investora a depozitní banky. Široká síť externích odborníků je při speciálních otázkách připravena poskytnout v krátké době svou expertizu.

Risk management


Klíčovým bodem administrace fondu je řízení rizik – risk management. Vedle controllingu rizik v nezbytném zákonném rozsahu poskytuje společnost Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft na základě svých dlouholetých zkušeností institucionálním klientům také speciální zprávy o rizikách. Ty umožňují ještě efektivnější kontrolu na základě investorem definovaných parametrů výnosu a rizika.

Reporting


Gutmann Online Reporting umožňuje neustálý přístup k informacích o účtu a majetkovém účtu v reálném čase. Přístup je chráněn identifikací uživatele a heslem. Prostřednictvím této aplikace je možné zjistit údaje o stavu, obratu a ohodnocení. Aktuální stav dat se načítá vždy při přihlášení. Obraty se průběžně aktualizují.

Gutmann Fondsservice dostává veškerá základní data, která se denně aktualizují, z účetního systému fondů. Získáte zde informace o fondech, rozdělení majetku, rozložení měn, zemí a oborů, údaje o výnosech, o stavových položkách stavu s účetním ohodnocením a o uskutečněných transakcích, které jsou k dispozici také v podobě tabulky v Excelu. Díky této službě má investor na základě výpočtu hodnoty inventáře kdykoli on-line přístup ke všem investičním majetkům fondu.

Na přání mohou klienti dostávat Fact Sheets na pravidelné bázi (např. čtvrtletně/měsíčně), které jsou vytvářeny v layoutu definovaném investorem a poskytovány na elektronické bázi (jako PDF).

Uvedené služby jsou k dispozici pro všechny relevantní druhy rakouských investičních fondů. Společnost je díky speciální expertize označována jako „Master-KAG“ v oblasti segmentového fondu, které umožňují investorům uplatnit v investičním fondu více manažerů pro definované oblasti majetku (segmenty).