Fundamentální alokace aktiv

Při fundamentální strategii pro alokaci aktiv se stejně jako u kvantitativní strategii alokuje mezi různé třídy investic, nicméně přístup je úplně jiný. Názor společnosti Gutmann zde představuje nejdůležitější faktor ovlivňující rozhodování o investicích.

Fundamentální model


Při aplikaci fundamentálního modelu se rozhoduje podle názoru společnosti Gutmann a přihlíží se ke klientem zadaným omezením. Základem tohoto modelu jsou následující faktory::

  • realizace a kontinuální přizpůsobování na základě expertizy a selektivního procesu společnosti Gutmann
  • silná individualizace při realizaci s ohledem mimo jiné na fondy, jednotlivé tituly a dividendovou strategii
  • aplikace fundamentálních faktorů k odhadu národohospodářské situace a s tím spojeného vývoje na finančních trzích
  • zohlednění mikroekonomických a makroekonomických faktorů od zisku společností po očekávanou inflaci
  • vliv vlastních indikátorů k lepšímu odhadu vývoje konjunktury na úrovni zemí G7
  • poradenské služby externích výzkumných partnerů předních světových poskytovatelů nezávislých globálních investičních analýz, mimo jiné BCA (Bank Credit Analyst), GaveKal a Woody Brock ze SED (Strategic Economic Decisions)