Trvalá udržitelnost

Rostoucí význam globálních problémů, jako je plýtvání zdroji, vykořisťování lidí a ničení životního prostředí, jsou relevantní rovněž pro kapitálovou investici.

Abychom čelili těmto výzvám, budou v rámci trvale udržitelného investování fundamentální kritéria finanční analýzy doplněna o ekologická, sociální a etická hodnocení.

Udržitelná volba emitenta


Nejen altruisticko-morální motivy hovoří pro investování v této oblasti. Rozšíření osvědčeného investičního procesu o sociální kritéria, o kritéria se vztahem k životnímu prostředí a kritéria trvale udržitelného rozvoje pomůže pochopit riziko investic komplexněji.Fondy udržitelného rozvoje Gutmann investují výlučně do trvale udržitelných emitentů. K nim společnost Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft řadí ty emitenty, kteří se vyznačují ekologicky a sociálně vstřícnou politikou. Emitenti, kteří se naopak např. vůči společnosti nebo životnímu prostředí chovají bezohledně, nerespektují základní práva nebo vyrábějí či povolují škodlivé produkty, jsou z investování vyloučeni. To platí rovněž pro státy, veřejné finanční instituce, zástavní listy a podniky.Fondy udržitelného rozvoje Gutmann jsou nositelem rakouské ekologické značky.


Investiční proces v přehleduS certifikátem trvalé udržitelnosti


Rakouská ekologická značka je garantem pro ekologické produkty a služby. Pečeť kvality znamená kvalitu života a životního prostředí, jasné a transparentní informace, politiku životního prostředí ve vlastní odpovědnosti podniků a organizací, stejně jako spolupráci na vysoké úrovni. Fondy trvalé udržitelnosti společnosti Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft jsou oprávněny nosit rakouskou ekologickou značku.

Rakouská ekologická značka pro fondy trvalé udržitelnosti

Rakouská ekologická značka pro fondy trvalé udržitelnosti

Rakouská ekologická značka byla propůjčena ministerstvem životního prostředí fondům Gutmann akciový fond trvalé udržitelnosti (Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds), Gutmann euro-dluhopisový fond trvalé udržitelnosti (Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds) a Gutmann krátkodobý euro-dluhopisový fond trvalé udržitelnosti (Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds), protože při výběru akcií, dluhopisů a podílů ve fondech jsou vedle ekonomických kritérií sledována také kritéria ekologická a sociální. Ekologická značka garantuje, že tato kritéria a jejich realizace jsou vhodná pro výběr odpovídajících akcií, dluhopisů a podílů ve fondech, což je nezávisle ověřováno. Ocenění ekologickou značkou nepředstavuje ekonomické ohodnocení a nelze z něj vyvozovat budoucí vývoj hodnoty finančního produktu.

Evropské transparentní logo pro fondy trvalé udržitelnosti

Evropské transparentní logo pro fondy trvalé udržitelnosti

Evropské transparentní logo pro fondy trvalé udržitelnosti označuje, že společnost Gutmann KAG je povinna poskytovat informace závazně, korektně, přiměřeně a včas, aby dala zájemcům, zejména klientům, možnost sledovat přístup a metody trvale udržitelných investic příslušného fondu. Podrobné informace o Evropském transparentním kodexu najdete na www.eurosif.org. Informace o trvale udržitelné investiční politice a jejím prosazování ve fondech Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds, Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds a Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds najdete na: gfs.gutmann.at. Transparentní kodex je řízen nezávislou organizací Eurosif. Evropské transparentní logo SRI je označením pro výše popsané závazky manažerů fondů. Nemělo by být chápáno jako doporučení určitého podniku, organizace nebo osoby.