Kvantitativní alokace aktiv

Při alokaci aktiv se investiční majetek dělí na jednotlivé třídy majetku, jako jsou dluhopisy, akcie, alternativní investice a hotovost.

Kvantitativní model


Kvantitativní model se zaměřuje zejména na optimalizaci podstoupeného rizika. Předností tohoto postupu je objektivita při výběru a disciplína při umístění do fondu. Je založen na matematickém alokačním modelu prof. Gerda Infangera ze Stanfordské univerzity. Model operuje v taktických pásmech a je rozšiřován o příležitosti, které zadá Gutmann. Model charakterizují tyto aspekty:

 • Duální struktura portfolia
  • investování ve výši 80 % podle matematického alokačního modelu do fondů vybraných společností Gutmann, které jsou měsíčně upravovány
  • pokrytí ostatních témat, regionů a tříd majetku ve výši 20 % podle uvážení společnosti, které nejsou obsaženy v matematickém alokačním modelu (kontinuální úpravy, zvláštní zohlednění strategií ke snížení kolísání hodnoty a rozpoznávání šancí)
 • optimalizace podstoupeného rizika
 • snížení potenciálního poklesu prostřednictvím vysoké diverzifikace
 • kontinuální sledování dosahování cíle a aktuální a flexibilní reakce na aktuální změny trhu
 • výběr podfondů podle přesné analýzy s přihlédnutím ke kvantitativním a kvalitativním hodnotícím kritériím


Zajišťovací model


Zajišťovací model spočívá stejně jako kvantitativní model v matematickém alokačním modelu prof. Gerda Infangera ze Stanfordské univerzity. Vedle aktivního řízení rizik (risk management) se vyznačuje nárokem na definovaný maximální možný pokles. Model zahrnuje tyto aspekty:

 • zcela matematický alokační model do výlučně vysoce likvidních tříd majetku prostřednictvím ETF a jednotlivých dluhopisů
 • zohlednění historického vývoje jednotlivých tříd majetku a jejich vzájemné korelace
 • vysoká aktivita alokačních rozhodnutí na měsíční bázi
 • odchylka od benchmarku ve zřetelné výši, ale s rizikem
 • omezení možného poklesu kurzu od příslušného historicky nejvyššího kurzu jako nejdůležitější kritérium (risk management)