Gutmann KAG


 
Jako společnost nabízející investiční fondy se Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft zabývá zřízením fondů na míru v oblasti veřejných a speciálních fondů. Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft je 100procentní dceřiná společnost Bank Gutmann AG a spravuje v současné době zhruba 135 investičních fondů o celkovém objemu okolo 8,9 miliardy eur.

SídloSe sídlem na Schwarzenberském náměstí se společnost Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft nachází v centru Vídně. Pro volbu rakouského hlavního města jako sídla hovoří nejen rozmanitost kulturních, sociálních a společenských vlivů, ale toto umístění znamená také závazek udržovat mezinárodní vztahy v srdci Evropy.