Gutmann Kapitalanlage-
aktiengesellschaft

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (KAG) je společností nabízející obsáhlá řešení v oblasti investičních fondů. Pro své klienty vyvíjí řešení na míru jak v oblasti veřejných, tak speciálních fondů. V řízení fondů se uplatňuje otevřená architektura řízení portfolia. Hlavní kompetence společnosti Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft spočívají nejen v rozložení aktiv, v oblasti dluhopisů a akcií, ale také v investování podle zásad udržitelnosti. Ke speciálním tématům jsou přizváni externí specialisté.

Administrace fondů je pro obsáhlé řešení fondů nezbytná, a má proto podstatný podíl na spektru služeb společnosti Gutmann KAG. Díky úzké spolupráci s externími správci majetku a otevřené architektuře portfolio managementu, která byla zavedena v polovině 90. let, se Gutmann KAG opírá o dlouholetou expertizu. Ta také u mandátů fondů vypovídá o úspěšné spolupráci s vybranými mezinárodně uznávanými odborníky na portfolio management pod dohledem banky Gutmann.

Kapitálová investiční akciová společnost je 100procentní dceřiná společnost Bank Gutmann AG. Vzhledem k tomu, že neexistuje provázanost podílů s dalšími bankami nebo průmyslovými závody, je zaručena velká míra nezávislosti a flexibility.

Společnost Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft spravuje více než 135 investičních fondů o celkovém objemu okolo 8,9 miliardy eur, které se dělí na veřejné a speciální fondy.