Tiráž

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

Schwarzenbergplatz 16
1010 Vídeň, Rakousko

Tel.: +43-1-502 20-0
Fax: +43-1-502 20-202
E-mail: mail@gutmannfonds.at

Kód banky: 76290
SWIFT (BIC): GUKAATW1
Legal Entity Identifier (LEI): 529900V407C1OMTH8586

Sídlo: Vídeň
Rejstříkový soud: Obchodní soud Vídeň
Číslo v obchodním rejstříku: FN 77624d
DIČ: ATU 56 18 28 29

Příslušný dozorčí orgán

Úřad pro dohled nad finančním trhem (FMA)
Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Vídeň, Rakousko
Podrobnosti k tomuto úřadu a příslušná ustanovení najdete na webové stránce Dohledu nad finančním trhem..

Právní normy a zastupování zájmů

K aplikovatelným právním normám patří zejména zákon o investičních fondech a zákon o bankovnictví. Aktuální znění všech aplikovatelných právních norem najdete v bezplatné Databázi právních dat RIS.

Zastoupení zájmů, resp. komora / profesní svaz

Rakouská hospodářská komora (WKO), spolková divize Banky a pojištění
Svaz rakouských bank a bankéřů

Členství

Společnost Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft jako člen Sdružení rakouských investičních společností (VÖIG) podléhá „Kodexu rakouského průmyslu investičních fondů“

Údaje podle rakouského mediálního zákona

Vydavatel a vlastník médií

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 16
1010 Vídeň, Rakousko

Předmět podnikání

Správa investičních fondů podle zákona o investičních fondech – InvFG 2011, Sb. č. 77/2011 čl. 2 (investiční obchody) podle § 1 odst. 1 Z 13 BWG v aktuálně platném znění.

Představenstvo

 • Mag. Anton Resch
 • Mag. Stephan Wasmayer


Dozorčí rada

 • Dr. Richard Igler, předseda
 • Dr. Hans-Jörg Gress, místopředseda
 • Dr. Louis Norman-Audenhove
 • Prof. (FH) Marcel Landesmann
 • Helmut Sobotka
 • Mag. Philip VondrakPodíl více než 25 % na vlastníkovi médií

Bank Gutmann Aktiengesellschaft (100 %)
Schwarzenbergplatz 16
1010 Vídeň

Základní obsahové zaměření webových stránek

 • Prezentace společnosti Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
 • Informace o produktech a službách nabízených společností Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
 • Informace k právním tématům kapitálového trhu


created by kalbeck.media

www.gutmann.at a www.gutmannfonds.at jsou vytvořeny kalbeck.media.
Content- & Designmanagementsystem: kaidoo:CMS 4.0