Stížnosti investorů

Společnost Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft vytvořila účinný a transparentní postup pro přiměřené a neprodlené zpracování stížností investorů podle § 11 odst. 1 InvFG 2011. Každá stížnost a opatření, která byla učiněna k jejímu vyřízení, se zaznamenávají a uchovávají. Stížnosti přinášejí důležitá upozornění na možné slabiny v poskytovaných službách a umožňují zvýšení kvality služeb.

Investoři mohou zdarma vznést stížnost na níže uvedeném kontaktním místě:
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Schwarzenbergplatz 16, 1010 Vídeň
Telefon: +43-1-502 20-333
(v pracovní dny 9:00 až 16:00 hodin SEČ)
E-mail: prospekte@gutmann.at

Společnost Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft zajistí, aby došlé stížnosti byly okamžitě zpracovány, a co nejrychleji se spojí s příslušným investorem, aby bylo možné najít adekvátní řešení.

Společnost Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft se připojila ke společnému smírčímu orgánu rakouských úvěrových společností – bank a kapitálových investičních společností. Více informací na www.bankenschlichtung.at