Podřízená místa úschovy

Seznam podřízených míst úschovy pro OGAW spravované společností Gutmann KAG

Depotní bankou pro společnosti ke společnému investování do cenných papírů (OGAW) spravované společností Gutmann KAG je Bank Gutmann Aktiengesellschaft.

Depotní banka může dle rakouského zákona o investičních fondech (InvFG) převést úlohy úschovy za jistých podmínek na třetí osobu.

Uvedený seznam uvádí všechna podřízená místa úschovy společnosti Bank Gutmann Aktiengesellschaft k okamžiku vypracování tohoto dokumentu, pokud v prospektech spravovaných OGAW není uvedeno jinak.

Seznam podřízených míst úschovy pro OGAW spravované Gutmann KAG ve formátu PDF. (německy)


Seznam podřízených míst úschovy pro AIF spravované společností Gutmann KAG

Místem úschovy pro investiční fondy Alternative Investment Fonds (AIF) spravované společností Gutmann KAG je Bank Gutmann Aktiengesellschaft.

Místo úschovy může úlohy úschovy podle zákona o alternativních investičních fondech (Alternative Investment Fonds Manager Gesetz - AIFMG) za určitých předpokladů přenést na třetí osoby.

Uvedený seznam uvádí všechna podřízená místa úschovy společnosti Bank Gutmann Aktiengesellschaft k okamžiku vypracování tohoto dokumentu, pokud v „Informacích pro investory podle § 21 AIFMG“ není uvedeno jinak.

V případě převedení úloh úschovy se místo úschovy může při „Dodržení § 19 odst. 13 nebo § 19 odst. 14 AIFMG“ osvobodit od svého ručení. V současné době pro společnost Bank Gutmann Aktiengesellschaft neexistují žádná osvobození od ručení v její funkci místa úschovy podle těchto ustanovení.

Seznam podřízených míst úschovy pro AIF spravované Gutmann KAG ve formátu PDF. (německy)