Publikace relevantní pro fondy

V této části najdete publikace nařízené zákonem o investičních fondech v elektronické podobě.

Právní upozornění


Publikace nařízené zákonem o investičních fondech jsou zveřejňovány ve Wiener Zeitung, na což upozorňuje odpovídající odkaz. Datum zveřejnění uvedené na webové stránce se vztahuje na datum vydání ve Wiener Zeitung. Případné právní účinky zveřejnění nastávají od tohoto data.

Zákonem nařízené publikační povinnosti zahrnují především první zveřejnění a následně provedené změny v ustanovení fondu a v prospektech, dále zveřejnění pololetních zpráv a účetních zpráv, stejně jako ostatní změny týkající se fondu.

Publikace ve Fondsservice


Veškeré publikace jsou k dispozici pod vlastní záložkou ve Fondsservice. V horní části se nacházejí vždy aktuální publikace a příslušné datum jejich zveřejnění. Kliknutím na publikace se otevře menu, které poskytne přístup k příslušnému zveřejněnému dokumentu ve formátu PDF a současně uvede seznam všech investičních fondů, kterých se publikace týká. Příslušné propojení vede od vybraného fondu do informačního centra Fondsservice, v němž lze najít podrobné informace k danému fondu a kde jsou veškeré relevantní dokumenty – včetně publikace – k dispozici ke stažení.

Alternativně je možné při volbě příslušného fondu ve spodním části vidět všechny aktuální publikace k danému fondu. K tomuto účelu se v této oblasti ukáže seznam všech fondů společnosti Gutmann KAG, pro které jsouk dispozici publikace.

Aktuální publikace ve Fondsservice.