Felelősség kizárása

Adatok az információtartalomról

A Gutmann Tőkebefektetési Rt. (Gutmann KAG) információkat és adatokat tesz közzé, amelyek elkészítése, összegyűjtése és folyamatos aktualizálása a legnagyobb körültekintéssel történik. A Gutmann KAG fenntartja a tartalmak változtatásának vagy bővítésének jogát.

Általános befektetési információk

A Gutmann KAG weboldalain szereplő tartalmak kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem képeznek sem jogi vagy befektetési tanácsadást, sem értékpapírok vásárlására vagy eladására vonatkozó ajánlatot vagy javaslatot, illetve nem helyettesíthetik az egyéni befektetési vagy másféle tanácsadást. A befektetési döntéseket a befektető személyes körülményeihez kell igazítani és csak a megfelelő szakmai felvilágosítás és tanácsadás után lehet meghozni.
Az ábrázolt múltbeli teljesítményeredmények nem engednek következtetni a befektetési alap vagy portfolió jövőbeli alakulására. A befektetési alapok teljesítményadatai az Osztrák Ellenőrző Bank (OeKB - Österreichische Kontrollbank) számítási módszerével kerülnek meghatározásra. A kibocsátási és visszavételi költségek a teljesítményszámításban nem kerülnek figyelembevételre.
Ugyanígy az előrejelzések nem képezik a jövőbeli teljesítmények megbízható indikátorát.

A „Lényeges befektetői információk” (ügyfélinformációs dokumentum vagy „KID”) az InvFG (osztrák befektetési alapokról szóló törvény) 134. §-a alapján, valamint a közzétett tájékoztatók a 131. § alapján, ill. a „Befektetői Információk” az AIFMG (az Európai Unió Alternative Investment Fund Managers direktívájának) 21. §-a alapján az érdekeltek számára ingyenesen rendelkezésre állnak német nyelven a Gutmann KAG-nál és a Bank Gutmann AG-nál a 1010 Bécs, Schwarzenbergplatz 16. sz. alatt, valamint a www.gutmannfonds.at címen.
A befektetési alapok adóügyi kezelése az adott ügyfél személyes viszonyaitól függ, és jövőbeni változásoknak lehet kitéve. Adott esetben javasolt adószakértői tanácsadás igénybevétele.

Hozzáférési korlátozások

A Gutmann Tőkebefektetési Rt. weboldalán bemutatott értékpapírokat és szolgáltatásokat kizárólag olyan befektetőknek szánták, akik nem állnak jogi szempontból eladási vagy vételi korlátozás alatt. Ezért előfordulhat, hogy a Gutmann Tőkebefektetési Rt. weboldalain bemutatott értékpapírok és szolgáltatások bizonyos országokban lakóhellyel rendelkező személyek vagy bizonyos kategóriájú befektetők által nem vehetők igénybe. Az ezeken a weboldalakon felsorolt befektetési alapok nincsenek az idevágó jogi előírások szerint regisztrálva az Amerikai Egyesült Államokban. Ezért a befektetési alapok befektetési jegyei nem alkalmasak az amerikai egyesült államokbeli forgalmazásra, ill. az egyesült államokbeli állampolgárok (vagy ott állandó lakóhellyel rendelkező személyek) számára, kivéve, ha ezt az alkalmazandó amerikai törvények kivételesen megengedik.

Szerzői jog

A Gutmann Tőkebefektetési Rt. weboldalainak tartalma és struktúrája szerzői jogi védelem alatt áll. A tartalmak különösen letöltés és mentés útján való hasznosításához vagy a szövegek, szövegrészek vagy képanyagok másféle sokszorosításához, terjesztéséhez vagy rendelkezésre bocsátásához a Gutmann Tőkebefektetési Rt. előzetes hozzájárulása szükséges. A Gutmann Tőkebefektetési Rt. weboldalain közzétett információk és adatok harmadik felek - különösen késztőik és szolgáltatóik – szellemi tulajdonát képezhetik, amelyek jogvédelmét megfelelő módon figyelembe kell venni.
Minden fénykép kifejezetten a Gutmann Csoport számára készült; készítőik Ingo Pertramer és Pez Hejduk.

A felelősség kizárása

A Gutmann Tőkebefektetési Rt. igyekszik a weboldalai tartalmának lehető legmegbízhatóbb fordítására, azonban nem vállal semmiféle felelősséget a fordítások helyességéért.
A Gutmann Tőkebefektetési Rt. semmilyen felelősséget nem vállal a weboldalain közzétett tartalmak naprakészségéért, helyességéért, teljességéért vagy állandó hozzáférhetőségéért, valamint előrejelzései megvalósulásáért. A Gutmann KAG semmilyen esetben nem vállal felelősséget bármilyen veszteségért, kárért (beleértve a következményi vagy indirekt károkat vagy elmaradt hasznokat), amelyek a Gutmann Tőkebefektetési Rt. weboldalaihoz való hozzáférés révén vagy azokkal összefüggésben, a tartalmak megnyitása, használata vagy lekérdezése, vagy a Gutmann Tőkebefektetési Rt. weboldalainak elérhetetlensége miatt keletkezhetnek. Ugyanez igaz mindazokra a weboldalakra, amelyekre a Gutmann Tőkebefektetési Rt. weboldalain hiperlink hivatkozás található.