Alletétkezelők

A Gutmann KAG által kezelt átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) alletétkezelői

A Gutmann KAG által kezelt ÁÉKBV-k letétkezelő bankja a Bank Gutmann Aktiengesellschaft.

A letétkezelő a kezeléshez kapcsolódó feladatokat az osztrák befektetési alapokról szóló törvény (InvFG) előírásai szerint bizonyos feltételek mellett harmadik félre is átruházhatja.

Az alábbi felsorolás a Bank Gutmann Aktiengesellschaftnak a dokumentum készítésének időpontjában rendelkezésre álló alletétkezelőit tartalmazza, kivéve, ha a kezelt ÁÉKBV-k jegyzési felhívásaiban ezektől eltérő adatok szerepelnek.

A Gutmann KAG által kezelt ÁÉKBV-k alletétkezelőinek listája pdf formátumban.


A Gutmann KAG által kezelt alternatív befektetési alapok (AIF) alletétkezelői

A letétkezelő az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG) szerint bizonyos feltételek mellett letétkezelési feladatokat ruházhat át harmadik felekre.

A következő felsorolás a Bank Gutmann AG valamennyi alletétkezelőjét tartalmazza jelen dokumentum készítésének időpontjában, amennyiben „az AIFMG 21. § szerinti befektetői információkban” nem szerepelnek eltérő adatok.

A letétkezelési feladatok átruházása esetén a letétkezelő az AIFMG 19. § 13. bekezdése vagy 19. § 14. bekezdése betartása mellett mentesülhet a felelősségétől. Jelenleg a Bank Gutmann AG nem mentesül a felelősség alól letétkezelői szerepében ezen rendelkezések alapján.

A Gutmann KAG által kezelt AIF-ek alletétkezelőinek listája pdf formátumban.