Fenntarthatóság

A globális problémák egyre nagyobb jelentősége - mint az erőforrások pazarlása, emberek kizsákmányolása és a környezet tönkretétele - a tőkebefektetésben is fontos szerepet játszik.
Hogy ezen kihívásoknak megfeleljen, a fenntartható befektetéseknél a pénzügyi elemzés alapvető kritériumai ökológiai, szociális és etikai értékelési pontokkal egészülnek ki.

A kibocsátók fenntartható kiválasztása


Nemcsak altruisztikus-erkölcsi motívumok szólnak a fenntarthatóság mellett. A jól bevált befektetési folyamat kiegészítése szociális, környezeti és fenntartható kritériumokkal segít a befektetés kockázatának átfogóbb megértésében.

A Gutmann fenntartható alapjai kizárólag fenntartható kibocsátókba fektetnek be. Ide a Gutmann Tőkebefektetési Rt. olyan kibocsátókat sorol, amelyek kitűnnek környezetbarát és társadalmilag felelős politikájukkal. Az olyan kibocsátók, amelyek ezzel ellentétben pl. a társadalommal vagy a környezettel szemben figyelmetlenül viselkednek, alapjogokat sértenek, vagy káros termékeket állítanak, illetve állíttatnak elő, ki vannak zárva a befektetésből. Ez vonatkozik államokra, nyilvános pénzintézetekre, záloglevelekre és vállalatokra is.

A Gutmann fenntartható alapjai rendelkeznek az osztrák környezetvédelmi termékjelzéssel.A befektetési folyamat áttekintéseFenntarthatónak minősíttetett


Az osztrák környezetvédelmi termékjelzés garancia a környezetbarát termékekre és szolgáltatásokra.
A termékjegy az élet- és környezetminőségért, a világos és transzparens információkért, a felelős vállalati és szervezeti környezetpolitikáért, valamint a magas színvonalú együttműködésért jött létre. A Gutmann Tőkebefektetési Rt. fenntartható alapjai jogosultak az osztrák környezetvédelmi jelzés viselésére.

A fenntartható alapok osztrák környezetvédelmi termékjelzése

A fenntartható alapok osztrák környezetvédelmi termékjelzése

A Környezetvédelmi Minisztérium a Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds, a Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds valamint a Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds alapokat az osztrák környezetvédelmi termékjelzéssel tüntette ki, mert azok a részvények, kötvények és alapok befektetési jegyeinek kiválasztásánál a gazdasági kritériumok mellett ökológiai és szociális szempontokra is figyelnek. A környezetvédelmi jelzés biztosítja, hogy ezek a feltételek és megvalósításuk alkalmasak a megfelelő részvények, kötvények és befektetési jegyek kiválasztására. Ezt egy független szerv ellenőrzi. A környezetvédelmi jelzéssel való kitüntetés nem jelent gazdasági értékelést, és nem enged következtetni a pénzügyi termék jövőbeli értékalakulására.

A Fenntartható Alapok Európai Átláthatósági Logója

A Fenntartható Alapok Európai Átláthatósági Logója

A Fenntartható Alapok Európai Átláthatósági Logója azt jelöli, hogy a Gutmann KAG kötelezettséget vállal arra, hogy pontos, elegendő és aktuális információt bocsát rendelkezésre annak érdekében, hogy az érdekeltek, különösen az ügyfelek, követhessék az adott alap fenntarható pénzbefektetéseinek megközelítési módjait és módszereit. Az Európai Transzparencia Kódexről részletes informciókat a www.eurosif.org. linken talál. A Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds, a Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfond és a Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds alapok fenntartható befektetési politikájáról és annak megvalósításáról a : gfs.gutmann.at linken talál információkat. A Transzparencia Kódexet egy független szervezet, az Eurosif felügyeli. Az Európai SRI Átláthatósági Logó az alapkezelők fent leírt elkötelezettségét jelöli. Nem jelent egy bizonyos vállalkozásra, szervezetre vagy magánszemélyre vonatkozó ajánlást.