Mennyiségi eszközallokáció

Az eszközöket a kiválasztási faktoroknak megfelelően felosztják az egyes eszközosztályok, úgymint kötvények, részvények, alternatív befektetések és cash-pozíciók között.

A mennyiségi modell


A mennyiségi modell különösen a vállalt kockázat optimalizálásán alapul. Az eljárás előnyei a kiválasztás objektivitása és az alapokon belül történő végrehajtás fegyelme. A Stanford Egyetem tanára, Prof. Gerd Infanger matematikai allokációs modelljén alapul. Ez sávszélességekkel dolgozik és olyan alkalmi lehetőségekkel bővíthető, amelyeket a Gutmann határoz meg. A modell jellemzői a következők:

 • Duális portfolióstruktúra
  • o 80%-os befektetés a matematikai allokációs modell alapján a Gutmann által kiválasztott alapokba, amelyeket havonta korrigálnak
  • o további témák, régiók és vagyoni osztályok lefedése 20%-os mértékben a bank véleménye alapján, amit nem tartalmaz a matematikai allokációs modell (folyamatos testreszabás, az értékingadozások csökkentésére szolgáló stratégiák fokozott figyelembevétele és a lehetőségek észlelése)
 • A vállalt kockázat optimalizálása
 • A visszaesési potenciál magas diverzifikáció általi csökkentése
 • A célok elérésének folyamatos figyelemmel kísérése, valamint gyors és rugalmas reakció az aktuális piaci változásokra
 • Az al-alapok pontos elemzést követő kiválasztása a mennyiségi és minőségi értékelési kritériumok figyelembevételével


A biztonsági modell


A „biztonsági” modell csakúgy, mint a mennyiségi modell a Stanford Egyetemen tanító Prof. Gerd Infanger matematikai allokációs modelljén alapszik. Az aktív kockázatkezelés mellett a definiált maximális visszaesési potenciál jellemzi. A modell a következő szempontokat fogja át:

 • ­ teljességgel matematikai allokációs modell kizárólag magas likviditású eszközosztályokban, ETF-ek és egyedi kötvények révén
 • ­ az egyes eszközosztályok múltbeli teljesítményeinek és egymással való korrelációjának figyelembevétele
 • ­ allokációs döntések magas aktivitása havi szinten
 • ­ jelentős, de kockázatvezérelt mértékű eltérés a benchmarktól
 • ­ a mindenkori legmagasabb múltbeli árfolyam visszaesési potenciáljának korlátozása, mint legfontosabb kritérium (kockázatkezelés)